Tesztek     Blog     Kapcsolat     Vásárlás     Szerviz     

Adatvédelmi szabályzat/Cookie-k használata

 

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt figyelmesen olvassa végig a Jogi Nyilatkozatot, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatót! Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Honlapunk használatakor Ön - mint felhasználó - elfogadja az általános üzletfeltételeket. Az üzletfeltételeket a Weboldal üzemeltetője bármikor megváltoztathatja. Az itt leírtak nem ismerete, elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az üzemeltető felel az internetes oldal működtetéséért, rendszeres karbantartásáért.

JOGI NYILATKOZAT

A q1kerekparszalon.hu weboldalon található valamennyi információ (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika), valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítása Mező Csaba János E.V.  tulajdonát képezi, amely az 1999. évi LXXVI. Törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után. 
A q1kerekparszalon.hu weboldalon található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra készülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Q1 KERÉKPÁRSZALON tulajdonosának hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.
A közzétett adatok, leírások, árlisták elkészítésekor a legnagyobb figyelemmel járunk el, mégis a tévedés lehetősége fennáll, ezért erre a jogot is fenntartjuk magunknak. A képek illusztrációk, az árak tájékoztató jellegűek. Az aktuális árakról és termékspecifikációkról kérdezze kollégánkat a q1kerekparszalon@gmail.com email-en, vagy keresse fel üzletünket.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint a q1kerekparszalon.hu honlap látogatóját. 

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Cégünk az Ön személyes adatait  

az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Cégünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Mező Csaba János

Székhely: 4400 Nyíregyháza Árpád u.55.

Ügyintézés címe: 4400 Nyíregyháza 4-es Huszárok útja 1.

Cégjegyzékszám: 17860288

Adószám: 60052591-2-35

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-83694/2015

Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: q1kerekparszalon@gmail,com 

 

A www.q1kerekparszalon.hu domain alatti weboldalon (”Weboldal”) a Weboldalra látogató felhasználók (”Felhasználó”) regisztrálhatnak annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vegyék. 

A Weboldal üzemeltetője Mező Csaba János (székhely:4400 Nyíregyháza Árpád u. 55.) (”Üzemeltető”).

A megadott személyes adatok kezelője Mező Csaba János (”Adatkezelő”), mint adatfeldolgozó végzi. 

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat. Az egyik a Weboldal használatával összefüggésben az Üzemeltető részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész), valamint a regisztráció során a Felhasználó által kifejezetten megadott személyes adatok (lásd I. rész).

 

I. Regisztrált Felhasználók által megadott adatok kezelése

1.) Milyen adatokat kérünk be a regisztrációs felületen?

A Felhasználóknak bizonyos szolgáltatások (pl. a forgalmazott termékekkel, programokkal, kapcsolatos információk, hírlevél) igénybevételéhez regisztrálniuk kell a Weboldalon. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

név (amely lehet becenév is), 

e-mail cím,

egyéb olyan információ, amelyet a Felhasználó a Weboldal különböző szolgáltatásainak használata során ad meg (pl. a Weboldalra feltöltött apróhirdetésben megadott adatok,telefonszám, hozzászólások);

Felhasználóval a Weboldal használattal/regisztrációval kapcsolatban folytatott levelezés, kapcsolattartás tartalma; esősorban marketing célú, másodsorban programlehetőségekre való figyelemfelketés.

A Weboldalra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. 

 

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő a következő szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat:

a www.q1kerekparszalon.hu Weboldalon elérhető szolgáltatások használatához:

marketing és információs hírlevelek, kapcsolattartás céljára.

Az adatkezelő és partnerei szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek kiküldéséhez

Kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;

piackutatás, kérdőívek kitöltetése, fogyasztói felmérések.

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Weboldalon történő regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadása nem terjed ki a Weboldalon keresztül bonyolított promóciós nyereményjátékok kapcsán történő adatkezelésre. A nyereményjátékok kapcsán mindig külön adatkezelési hozzájárulás szükséges. 

Az  adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a jogszabályoknak és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőn kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A www.q1kerekparszalon.hu weboldalon történő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A hozzájárulás történhet: a www.q1kerekparszalon.hu oldalon regisztrációval, nyereményjátékra feliratkozás alkalmával, amennyiben az erre vonatkozó mezőt az aktuális játék során az érintett kipipálja. Törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete alapján. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről minden esetben külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk a Q1kerékpárszalon weboldalon az adatkezelő részére adatközlő Felhasználók figyelmét, hogy kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A regisztrációs felületen megadott adatokat az Üzemeltető Mező Csaba János rögzíti.

 

5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás e-mailben kérhető a q1kerekparszalon@gmail.com e-mail címen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon belül, (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését is (megjelölve a helyes adatokat) szintén a q1kerekparszalon@gmail.com e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését – részben vagy egészben – a q1kerekparszalon@gmail.com e-mail címén vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza 4-Es Huszárok útja 1. szám alatti postacímen ingyenesen, indokolás nélkül. Ezen kívül Felhasználó a részére címzett levélben megjelölt leiratkozó linkre kattintva is kérheti, hogy a jövőben Adatkezelő és partnerei ne keressék meg őt címzett reklámüzenetekkel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és véglegesen törli a Felhasználót a nyilvántartásából, oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, és mindezek megtörténtéről értesítést küld. 

Ha a visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (azaz a hírlevélre feliratkozást) érinti, akkor Adatkezelő csak a DM nyilvántartásból törli haladéktalanul az érintettet, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. 

Amennyiben Felhasználó a címzett reklámok fogadásához hozzájárult, bármikor jogosult kérni Adatkezelőtől, hogy részére Adatkezelő vagy partnerei a továbbiakban ne küldjenek címzett reklámüzenetet. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonható a q1kerekparszalon@gmail.com e-mail címen, illetve a 4400 Nyíregyháza 4-es Huszárok útja 1. címen. 

Az adatok módosításához vagy törléséhez Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást. 

 

II. a weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem regisztrál az I. részben írtak szerint (azaz kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt), úgy az Üzemeltető (Mező Csaba János),  semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és, amelyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): ezeket az adatokat az adott weboldalon tett látogatások nyomon követésére használja a weboldal, annak érdekében, hogy a felhasználók online mozgásával kapcsolatos általános információkat szerezzen a szolgáltató. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. 

Üzemeltető – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az üzemeltető arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és Üzemeltető, illetve Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Üzemeltető a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben Üzemeltető az Ön személyes preferenciáinak (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszó megjegyzése céljából is felhasználhatja. 

Üzemeltető a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve az Üzemeltető Weboldalának funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. 

Üzemeltető felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személynek, különösen Adatkezelő részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

3.) Milyen lehetőségei vannak? Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy Üzemeltető a fentiekben írt információkat gyűjtsön az Ön Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre az Ön preferenciái szerint, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja Üzemeltető ugyanolyan mértékben biztosítani. 

 

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, videokat amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak (jellemzően Facebook, Youtube), akik nem állnak kapcsolatban az Üzemeltetővel vagy Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Üzemeltető, illetve Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

 

III.) Adatbiztonság

Az adatkezelő (Mező Csaba János) kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)  

 

IV.) Egyéb rendelkezések, vonatkozó fontosabb jogszabályok és normák:

Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

A 16/2011. számú vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

 

V.) Definíciók

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: adatkezelőnek minősül a www.q1kerekparszalon.hu azzal, hogy a jelen Tájékoztatóban rögzített feladatok tekintetében az adatkezelő az a személy vagy szervezeti egység, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Természetes azonosítók: a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, a születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

VI.) A q1kerekparszalon.hu honlapjának kapcsolati adatkezelése

A honlapon közzétett e-mail címre írt levelek a Google levelezőprogramjának tárhejére érkeznek

A www.q1kerekparszalon.hu tárhely-szolgáltatója a www.shp.hu

A q1kerekparszalon@gmail.com a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.

Amennyiben a www.q1kerekparszalon.hu tevékenységével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Felhasználó az Adatkezelővel.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

 

Nyíregyháza, 2021. május 15.

Q1 KERÉKPÁRSZALON

Mező Csaba János

Adatkezelő

Kapcsolat

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 57. 

 

Telefon: +36 30 233 4808 

 

E-mail: q1kerekparszalon@gmail.com

 

 

Instagram      TikTok      Google cégem

 
 
 
 
 

Közösségi oldalak